Chilu´s Kennel Tackar alla som har hjälpt till att få dom här resultaten. 
 
 
GULDTIBBE 2000
HANAR
NR 5, Such Chilus Linus
TIKAR
NR 14, Such Chilu's Goodnight
 
GULDTIBBE 2001
HANAR
Nr 8, Such Chilus Linus
2002
HANAR
NR 7, Such Chilu's Linus
TIKAR
NR 3, Such Chilu's Goodnight
NR 23, Chilu's Wonderful Khara
Guldveteran - Tik
NR 2, Such Chilu's Goodnight

Guldavelstik

NR 1, Chilu's Goodnight

UPPFÖDARGRUPP
NR 3, CHILUS KENNEL
 
GULDTIBBE 2003
HANAR
NR 2, Such Chilu's Jr Jack
NR 3, Such Chilu's Rex
NR 5, Such Chilu's Linus
TIKAR
NR 2, Such Dkuch Chilu's Black Beauty
NR 48, Chilu's Wonderful Khara
NR 2, Guldveteran - Tik
Such Dkuch Chilu's Goodnight
GULD UPPFÖDARE
NR 2,Kennel Chilu's 

GULDAVELS TIK

NR 1, Such Dkuch Nuch Chilu's Goodnight

 
2004
HANAR
NR 3,Such Chilu's Linus
NR 9,Such Chilu's Jr Jack
NR 16,Such DKuch Chilu's Rex
NR 21,Chilu's Ron Weasley
TIKAR
NR 3,Norduch Chilu's Goodnight
NR 23,Chilu's Ginny Weasly
NR 55,Chilu's Amber

Guldveteran - Tik

NR 1, Norduch Chilu's Goodnight

Guldavelstik

NR 1,Norduch Chilu's Goodnight

UPPFÖDARGRUPP
NR 2,Kennel Chilu's
 
2005
HANAR
NR 9,S.DK.CHChilu´s Rex
NR 16,S.CHChilu´s Jr Jack
NR 23,Chilu´s Ron Weasley
TIKAR
NR 11, S.DK.CH,Chilu's Ginny Weasley
NR 31,Chilu´s Good Morning
NR 40,Chilu´s Amber
AVELSHANE
NR 3,Chilu's Rex
AVELSTIK
NR 3, Chilu's Goodnight
 
2006
HANAR
NR 7, Such Dkuch Chilu´s Rex
NR 13, Such Chilu´s Junior Jack
TIKAR
NR 5,Chilu's Good Morning
NR 13,Chilu's Wonderful Khara
GUKD UPPFÖDARE
NR 4,Chilu´s KENNEL

Guld Avels-Tik

NR 1,Ch Chilu's Goodnight 

 
GULDTIBBE 2007
Hanar
NR 9,CH CHILU'S REX  
NR 21,CH CHILU´S RON WEASLEY
NR 36,CH CHILU´S JR JACK
TIKAR
NR 7,JO-JO LAMLEH VON VERLES RICCO   
NR 12,CHILU'S GOOD MORNING  
NR 25,CHILU'S WONDERFUL KHARA  
NR 36,CHILU'S GALADRIEL   
GULD UPPFÖDARE
NR 5,KENNEL CHILU´S
GULD AVELSTIKAR
NR 4,CHILU'S GOODNIGHT
 
GULDTIBBE 2008
HANAR
NR 38,NORDUCH CHILU´S RON WEASLEY
TIKAR
NR 44,SUCH CHILU'S GOOD MORNING
GULD UPPFÖDARE
NR 11,KENNEL CHILU'S 
GULDTIBBE 2009
HANAR
NR 12,NORDUCH CHILU'S RON WEASLEY
NR 45,CHILUS STRAIGHT
GULD UPPFÖDARE
NR 7, KENNEL CHILU'S
 
GULDTIBBE 2010
HANAR
NR 6,SE DK CH CHILU’S REX  
Guldveteranhe
NR 3,SE DK CH CHILU’S REX
TIKAR
NR 10,SE CH CHILU´S GOOD MORNING
NR 26,SE V-09, SE CH CHILU´S CRUELLA DE VIL
NR 36.CHILU´S WONDERFUL KHARA
Guldveterantikar
NR 4,SE CH CHILU´S GOOD MORNING   
NR 8,CHILU´S WONDERFUL KHARA
Avelstikar
NR 5,SUCH CHILU'S GOODMORNING
NR 6,MULTI CH CHILU'S GOODNIGHT
Gulduppfödare
NR 5,KENNEL CHILU'S
 
2011
HANAR
NR 3,SE DK CH CHILU’S REX  
NR 11,CHILU’S HADES
NR 22,CHILU'S BLACK LABEL
NR 23,CHILU'S JR JACK
NR 42,MULTI CH CHILU'S RON WEASLEY

Guldveteranhanar

NR 1,SE DK CH CHILU’S REX

NR 5,CHILU'S JR JACK
NR 8,MULTI CH CHILU'S RON WEASLEY
Guldavelshanar
NR 4,SE & DK CH CHILU'S REX
Guldtibbet tik
NR 18,CHILU'S THE MAGIC TOUCH
Avelstik
NR 4,SUCH CHILU'S GOODMORNING
Gulduppfödare
NR 4,KENNEL CHILU'S
 
2012
HANAR
NR 11. SE Ch Chilu’s Hades
GULDVETERANHANENR 4. DK&SE Ch Chilu’s Rex
TIKAR
NR 11. SE Ch Chilu’s Good Morning
NR 15,Multi Ch Jo-Jo Lamleh von Verles Ricco
NR 44,Chilu’s Navajo
GULDVETERANTIK
NR 2. SE Ch Chilu’s Good Morning
GULDUPPFÖDARE
NR 3. Chilu’s
 
HANAR 2013
NR 21,CHILU´S JASON STACKHOUSE
NR 25,CHILU´S CAPTAIN BLACKBEARD
NR 29,CHILU´S VAN HELSING